Menu

Bienvenue sur mon site

Amarente Blanche

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

5 ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI 2020
Luật Xây dựng sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9 ban hành luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014.
Luật Xây dựng sửa đổi 2020  2kb0Fok
Bài viết sau đây sẽ tổng hợp lại 5 điểm mới của bộ luật này. Qua đó giúp chủ đầu tư xây dựng và người dân biết được những quy định; những điểm mới có lợi như: rút ngắn thời gian xin giấy phép; thêm loại hình công trình được miễn phí giấy phép.
Bổ sung công trình được miễn phí giấy phép
Công trình quảng cáo không phụ thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày
Theo Điểm b, Khoản 36, Điều 1:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn; giấy phép xây dựng điều chỉnh; giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng năm 2014).
Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng
Khoản 39. Điều 1 - Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.
Luật mới quy định việc khởi công xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.
- Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép.
- Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình; công trình khởi công đã được phê duyệt.
- Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.
- Có biện pháp bảo đảm an toàn; bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
- Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.
Một số dự án yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường
Khoản 11, Điều 1 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:
- Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công.
- Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
- Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.
UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt
Điểm c, Khoản 36, Điều 1 - Luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây. Cụ thể:
- UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.
- UBND cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện.
Lưu ý: Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020.
Trên đây là tổng hợp về 5 điểm mới trong Luật xây dựng sửa đổi năm 2020. Luật có hiệu lực thi hành bắt đầu từ 01/01/2021.

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.